De wegcodes voor wielertoeristen

Naar aanleiding van het nieuwe wielerseizoen willen we aandacht te vestigen op 2 zaken, enerzijds de verkeersveiligheid en anderzijds de problematiek van het zwerfvuil.
- Onze streek is de plaats bij uitstek voor het wielertoerisme. Vooral in het weekend zakken meerdere toeristen naar onze streek af om er hun kilometers af te malen. In onze gemeenten vinden ze hun ideale parcours terug met vlakke stukken en nijdige hellingen."
- Individueel zijn ze de voorbeeldigheid zelve maar éénmaal in groep lappen vele fietsers alle voorrangsregels aan hun laars. Soms komt de verkeersveiligheid in gedrang. De wielertoeristen hebben nu éénmaal een slechte reputatie wat het respecteren van de wegcode en de andere weggebruikers betreft. En als wij er even bij stilstaan : dit is niet altijd ten onrechte."
- Rijden in groep is niet vrij van enig gevaar. Enerzijds creëert de groepsgeest een vals gevoel van veiligheid, want tenslotte blijft de fietser de zwakke weggebruiker. Anderzijds brengt de fietser bij het niet respecteren van de geldende regels de andere weggebruikers in gevaar. Het is niet te verwonderen dat deze wielertoeristen in conflict komen met de andere weggebruikers. Daarom dat meer en meer lokale politiediensten de wielertoeristen van nabij volgen bij hun wekelijkse uitstappen."
- Eerste regel : respecteer de wegcode! (hieronder vind je een uitreksel van de wegcode i.v.m. wielertoerisme in groep)

Een groep met minder dan 15 deelnemers wordt niet als groep erkend. De wetgeving voor de individuele fietser is hier dus van toepassing. Voornaamste regels waartegen wordt gezondigd :
- het fietspad gebruiken als er één is
- achter elkaar gaan rijden bij achterkomend verkeer"

Vanaf 15 deelnemers is er sprake van een groep. Rijden in groep betekent echter niet dat we de gebods- en verbodstekens van het verkeersreglement aan onze laars mogen lappen, integendeel! Voornaamste regels waartegen wordt gezondigd :
- negeren van éénrichtingsverkeer
- negeren van de voorrang van rechts- regel
- negeren van de prioriteit op een rotonde "

Bij het rijden in groep is het echter wel toegelaten :
- Op de rijbaan te blijven rijden in plaats van het fietspad te gebruiken.
- Met twee naast elkaar te rijden op de rijbaan, op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven."

Groepen van tenminste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers mogen vooraf gegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto. Indien er slecht één begeleidende wagen is, moet deze de groep volgen. Groepen van tenminste 51 tot ten hoogste 150 deelnemers moeten vooraf gegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto. Tenminste twee wegkapiteins moeten waken over het goed verloop van de tocht. Zij moeten tenminste 21 jaar oud zijn en drager van een armband, met horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, het woord 'wegkapitein'.

Zwerfvuil langs wegen en fietspaden blijkt een steeds vaker gehoorde klacht van de burger en vormt een terechte bron van ergernis. Het opruimen ervan kost handenvol geld. De zonale veiligheidsraad van de politiezone Brakel heeft dan ook in haar actieplan milieu de aanpak ervan als prioriteit weerhouden. Een typisch voorbeeld tref je aan in de bermen van de wegen die in trek zijn bij wielertoeristen. Ze blijken hun verpakkingen thuis wel bij het selectief afval te deponeren maar tijdens hun fietstochten gooien ze de verpakkingen van hun drankjes en energierepen zomaar vanop de fiets weg. Wij zouden langs deze weg een oproep willen doen om uw leden te sensibiliseren en hun lege verpakking niet weg te gooien. Wij hebben de lokale politie opdracht gegeven repressieve controles uit te voeren."

Wielertoerist, geef het voorbeeld. Laat u niet overkomen als wielerterroristen!
Dit alles was ondertekend door Burgemeester van Brakel Herman De Croo, Procureur des Konings Herman Daens, Burgemeester van Maarkedal Peter Thienpont, Burgemeester van Horebeke Jozef Browaeys, plaatsvervangend Burgemeester van Zwalm Patrick Moreels en Zonechef Joost Duhamel

- ------------------ -

Dit artikel is overgenomen van de website www.wegcode.be

Art. 43 : fietsers en bromfietsers (wielertoerisme in groep)

43.1. Het is de fietsers en bromfietsers verboden te rijden :
1° zonder het stuur vast te houden;
2° zonder de voeten op de pedalen of de voetsteunen te hebben;
3° door zich te laten voorttrekken;
4° terwijl zij een dier aan het leizeel houden.

43.2. De fietsers die de rijbaan volgen, mogen met twee naast elkaar rijden, behalve wanneer het kruisen niet mogelijk is. Buiten de bebouwde kom moeten zij bovendien achter elkaar rijden bij het naderen van een achteropkomend voertuig. Wanneer fietsers de rijstrook die voorbehouden is aan voertuigen van geregelde openbare diensten en aan voertuigen bestemd voor het ophalen van leerlingen of de bijzondere overrijdbare bedding mogen volgen, moeten zij achter elkaar rijden.Fietsers moeten achter elkaar rijden wanneer een aanhangwagen aan een fiets gekoppeld is.

43.3. Wanneer er een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen is, moeten de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen, die zich op het fietspad bevinden, deze gebruiken. Zij mogen zich slechts voorzichtig op de oversteekplaats begeven met inachtneming van de naderende voertuigen.

Jarigen deze week


- voorlopig niemand!

Laatste Nieuws

Opgelet
vanaf zondag 28 april vertrekken we om 8u30 aan ons lokaal!

Weer

Bezoekers

Sponsors